EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Dane Muzeum

Muzeum Miejskie Wrocławia
50-107 Wrocław, Sukiennice 14/15

tel. (71) 347-16-91, (71) 347-16-90
fax (71) 344 47 85
mail: sekretariat@mmw.pl
www.mmw.pl

 

NIP: 897-16-16-535
REGON: 932101691

 

Muzeum Miejskie Wrocławia jest samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury namocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr. XIII/443/99 z dnia 21.10.1999 

 

http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/6f598e5d-8ed2-46d6-8e30-ce1a3beb15f2/RIK.pdf?MOD=AJPERES