EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Majatek

wg. stanu na dzień 31.12.2007r.

 

Budynki i budowle: 127 692 373,46

 

Maszyny, urządzenia, meble, pozostałe wyposażenie i inne środki trwałe: 8 265 824,05

 

Sprzęt elektroniczny: 411 890,43

 

Inne: 10 603 443,62

 

Razem: 146 973 531,43

 

sprawozdanie finansowe za rok 2012

 

str.1

str. 2

str. 3

str. 4

str. 5

str. 6

 

sprawozdanie za rok 2013 - plik do ściągnięcia

sprawozdanie za rok 2014 - plik do ściągnięcia

sprawozdanie za rok 2015 - plik do ściągnięcia

sprawozdanie za rok 2016 - plik do ściągnięcia

sprawozdanie za rok 2017 - plik do ściągnięcia