EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Rada Muzeum

Zarządzeniem numer 10127/14 Dnia 11 marca 2014 r. Prezydent Miasta Wrocławia, Rafał Dutkiewicz na podstawie art. 5 ust. 3 i art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.o muzeach (Dz.U.5 z 2007 r. poz.24 z póżn. zm.) powołał Radę Muzeum przy Muzeum Miejskim Wrocławia.


W skład członków Rady wchodzą następujące osoby:

1. dr Tadeusz Myczkowski

2. prof. dr hab. Krzysztof Wronecki

3. prof. dr hab. Jan Miodek

4. Jan Szuba

5. Jacek Sutryk

6. Wacław Hryniewicz

7. dr Piotr Oszczanowski

8. Stanisław Wysocki

9. prof. Piotr Kielan
10. Jacek Łozowski

11. dr Maciej Sygit

 

Kadencja członków Rady Muzeum trwa cztery  lata.