EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Zamówienia Publiczne

 

2018

 

18.01. 2018 - Zapytanie ofertowe na modernizacje systemu telewizji internetowej CCTV w Pałacu Królewskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu

 

zapytanie ofertowe

zał. nr. 1 - opis przedmiotu zamówienia

zał. nr. 2 - formularz oferty

zał. nr. 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

 

5.02.2018 -

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na modernizację Sytemu Telewizji Przemysłowej CCTV w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu 

plik do ściągnięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum zamówień