EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Zamówienia Publiczne

2019

 

10.12.2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP1/2018. Nazwa zadani: Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

str. 1 - link

str.2 - link

 

30.11.2018

postępowanie o udzieleniu zamówienia. Numer sprawy ZP1/2018. Nazwa zadani: Ochrona i dozorowanie w godzinach nocnych obiektów Muzeum Miejskiego Wrocławia

 

 

17.10.2018 - Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu komputerowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

zał. 1 - formularz ofertowy

zał. 2 - opis przedmiotu zamówienia

zał. 3 - oświadczenie wykonawcy

zał. 4 - projekt umowy

 

30.10.2018 - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

6.07.2018 - Zapytanie ofertowe na sprzątanie powierzchni biurowych w obiektach Muzeum

 

zapytanie ofertowe  - str. 1, str. 2

zał. nr. 1 - zakres czynności

zał. nr. 2 - formularz oferty

umowa  - str.1, str.2, str.3, str.4

zał. nr. 1 do umowy

zał. nr. 2 do umowy

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na sprzątanie pomieszczeń biurowych w obiektach muzeum - link

 

 

 

18.01. 2018 - Zapytanie ofertowe na modernizacje systemu telewizji internetowej CCTV w Pałacu Królewskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu

 

zapytanie ofertowe

zał. nr. 1 - opis przedmiotu zamówienia

zał. nr. 2 - formularz oferty

zał. nr. 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

 

5.02.2018 -

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na modernizację Sytemu Telewizji Przemysłowej CCTV w Pałacu Królewskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu 

plik do ściągnięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum zamówień