EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Archeologiczne

Arsenał Miejski                     Bilety: 
ŚR -SO        1000 - 1700
ND               1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

czasowe - 10 - 15 zł

tel. (71) 347-16-96

Edukacja 

LEKCJE MUZEALNE

 

Dostępność terminów:

wrzesień 2018 - styczeń 2019: dostępne

 

 
LEKCJE DLA PRZEDSZKOLI:
 
Jak mieszkali nasi przodkowie
Opowieść o ludzkich siedzibach, od szałasów przez drewniane chaty na osadach i grodach po średniowieczne zamki i miasta. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

 
 
LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:


Jak mieszkali nasi przodkowie
Opowieść o ludzkich siedzibach, od szałasów przez drewniane chaty na osadach i grodach po średniowieczne zamki i miasta. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Najdawniejsze dzieje Śląska
Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

 

Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

 

Człowiek poznaje metal
O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.

 

Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej
Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mity greckie
Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego. 
(Zajęcia od V klasy SP)

 

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie
Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat.

Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Wrocław w czasach piastowskich
Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach.

Fakty i ciekawostki z życia dawnych  mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. (Zajęcia dla grup przyjezdnych)

 

 

 

LEKCJE DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

 

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

 

Najdawniejsze dzieje Śląska
Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.


Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.


Człowiek poznaje metal
O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.


Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej
Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków.  Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mity greckie
Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie
Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Wrocław w czasach piastowskich
Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach
Fakty i ciekawostki z życia dawnych  mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.  (Zajęcia dla grup przyjezdnych)WARSZTATY MUZEALNE

 

 

WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI ORAZ I KLASY SP:
 
Zostań jaskiniowcem
Jak żyli jaskiniowcy? Gdzie mieszkali i co jedli?
To zajęcia o człowieku epoki kamienia. Uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwolą im osiągnąć tytuł „Prawdziwego Jaskiniowca”: układają ognisko, wykonują amulety i broń, zdobią ściany „malowidłami naskalnymi” etc. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Szkoła Młodego Archeologa
Chcesz zostać archeologiem?
Tutaj możesz dowiedzieć się kim jest archeolog, na czym polega jego praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z „ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację aby zdobyć certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

 

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Opiekunowie otrzymują kartkę z „dawnego dziennika archeologa” z opisem „odkrycia  archeologicznego”.  Przedmioty z opisu zaginęły. Dzieci wraz z opiekunami wyposażonymi w mapę szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych przedmiotów związanych z poznanymi zawodami. Następnie wspólnie nazywają przedmioty i ludzi, którzy się nimi posługiwali.  Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.


WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY II-III):

 

Szkoła Młodego Archeologa
Chcesz zostać archeologiem?
Tutaj możesz dowiedzieć się kim jest archeolog, na czym polega jego praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z „ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację aby zdobyć certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

 

Sekretne życie antycznej amfory

Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia? Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła, odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji, rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.

  

Homo Faber. Człowiek odkrywa narzędzia

Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Wojownicy i „księżniczki”
Jak wyglądało życie arystokracji plemiennej w epokach brązu i żelaza? Jak stroiły się zamożne kobiety i jakiej broni używali wojownicy?
Zadaniem dzieci jest dorysowanie elementów stroju i ozdób oraz brakujących elementów uzbrojenia do wizerunków ludzi z epoki. Zajęcia na salach wystawowych.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

 

 

WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  (KLASY IV-VI):

 

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Dzieci szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych literek, z których później układają nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu. 

 

Sekretne życie antycznej amfory

Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia? Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła, odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji, rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.

 

Homo Faber. Człowiek odkrywa narzędzia
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Wojownicy i „księżniczki”
Jak wyglądało życie arystokracji plemiennej w epokach brązu i żelaza? Jak stroiły się zamożne kobiety i jakiej broni używali wojownicy?
Zadaniem dzieci jest dorysowanie elementów stroju i ozdób oraz brakujących elementów uzbrojenia do wizerunków ludzi z epoki. Zajęcia na salach wystawowych.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

 

 


WARSZTATY DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:


Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Młodzież szuka na dziedzińcu Arsenału ukrytych liter, z których później układa nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu. 

 

Homo Faber. Człowiek odkrywa narzędzia
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 
Ziemie polskie w czasach starożytnych

Budowa piramid, pierwsze igrzyska olimpijskie i panowanie Cezara to przełomowe wydarzenia. Panuje przekonanie, że kiedy w basenie Morza Śródziemnego rozwijały się wielkie cywilizacje, na naszych ziemiach rosły bory, a nieliczni ludzie ledwie opanowali umiejętność rozpalana ognia.  Dzięki porównywaniu wydarzeń starożytnych uczestnicy dowiadują się, jak było naprawdę. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 


 

Lekcje i warsztaty w Muzeum Archeologicznym prowadzą pracownicy Działu Pedagogicznego oraz pracownicy naukowi Muzeum Archeologicznego.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - prosimy kliknąć


Rezerwacje i informacje:

Arsenał Miejski
ul. Cieszyńskiego 9
50 - 136 Wrocław

tel. kom. 661 349 411
tel. 71  347 16  96  w. 332
dweiss@mmw.pl
 

Koszt: 5 zł od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)

W ramach opłaty za zajęcia można samodzielnie zwiedzić dany oddział Muzeum.  
 
 

Facebook Działu Pedagogicznego

 

       

 

  

 

Fotogaleria - kliknij w miniaturkę