EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Archeologiczne

Arsenał Miejski                     Bilety: 
ŚR -SO        1000 - 1700
ND               1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

czasowe - 10 - 15 zł

tel. (71) 347-16-96

Edukacja 

LEKCJE MUZEALNE

 

Dostępność terminów 2019/2020:


listopad: niska
grudzień: niska

styczeń: niska
luty: wysoka
marzec: bardzo wysoka
kwiecień: niska
maj: bardzo niska
czerwiec: bardzo wysoka

 

 
LEKCJE DLA PRZEDSZKOLI 
 
Jak mieszkali nasi przodkowie
Opowieść o ludzkich siedzibach, od szałasów przez drewniane chaty na osadach i grodach po średniowieczne zamki i miasta. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Szlakiem skarbów wojowników

Złote i srebrne ozdoby, elementy stroju, zdobiony rząd koński z tajemniczych czasów schyłku antyku... Na wielu stanowiskach współczesnej Polski archeolodzy odkrywają przedmioty pozostawione przez wędrujących 1500 lat temu wojowników i ich rodziny. Na zajęciach dzieci dowiedzą się jakie przedmioty pozostawili wędrowcy z tamtych czasów i jak ważną rolę odegrali w dziejach Europy.

 

 

  
LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. I-III)


Jak mieszkali nasi przodkowie
Opowieść o ludzkich siedzibach, od szałasów przez drewniane chaty na osadach i grodach po średniowieczne zamki i miasta. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Szlakiem skarbów wojowników

Złote i srebrne ozdoby, elementy stroju, zdobiony rząd koński z tajemniczych czasów schyłku antyku... Na wielu stanowiskach współczesnej Polski archeolodzy odkrywają przedmioty pozostawione przez wędrujących 1500 lat temu wojowników i ich rodziny. Na zajęciach dzieci dowiedzą się jakie przedmioty pozostawili wędrowcy z tamtych czasów i jak ważną rolę odegrali w dziejach Europy.

 

 

 

 

 

 

LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. IV-VIII) 

 

 

Najdawniejsze dzieje Śląska
Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

 

Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.

 

Człowiek poznaje metal
O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.

 

Życie codzienne na grodzie w Biskupinie

Opowieść o życiu codziennym - wytwórczości, rolnictwie, obyczajach ludzi żyjących w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.

 

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie
Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat.

Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Wrocław w czasach piastowskich
Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Odkrywamy tajemnice wrocławskiego Nowego Targu
Na wystawie można podejrzeć codzienne życie mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, którego świadectwem są biżuteria, elementy ubiorów, przybory toaletowe, narzędzia i sprzęty, uzbrojenie oraz przedmioty związane z religią. Zajęcia na wystawie czasowej.

 

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Dawne zawody
Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach.

Fakty i ciekawostki z życia dawnych  mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. (Zajęcia dla grup przyjezdnych)

 

Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej
Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mity greckie
Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.  (Zajęcia od V klasy SP) 

 

Greek Mythology
About free lesson - click!

 

Zanim powstały państwa... jak Wielka Wędrówka Ludów kształtowała dzisiejszą Europę
Kto mieszkał na naszych ziemiach zanim przybyli Słowianie? Co robili u nas Wandalowie, Burgundowie i Hunowie? Jaką rolę w kształtowaniu się państw Europejskich odgrywały barbarzyńskie plemiona? Na te i inne pytania o schyłek antyku odpowiemy sobie na wystawie "Barbarzyńskie tsunami".

 

 

 

LEKCJE DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

Z wynalazkiem przez wieki
Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Najdawniejsze dzieje Śląska
Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.


Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje
Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”.


Człowiek poznaje metal
O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”.


Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej
Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków.  Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Mity greckie
Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.

 

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie
Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Wrocław w czasach piastowskich
Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu
Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Obyczaje rycerskie w średniowieczu
Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”.

 

Odkrywamy tajemnice wrocławskiego Nowego Targu
Na wystawie można podejrzeć codzienne życie mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, którego świadectwem są biżuteria, elementy ubiorów, przybory toaletowe, narzędzia i sprzęty, uzbrojenie oraz przedmioty związane z religią. Zajęcia na wystawie czasowej.

 

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach
Fakty i ciekawostki z życia dawnych  mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego.  (Zajęcia dla grup przyjezdnych)


Zanim powstały państwa... jak Wielka Wędrówka Ludów kształtowała dzisiejszą Europę
Kto mieszkał na naszych ziemiach zanim przybyli Słowianie? Co robili u nas Wandalowie, Burgundowie i Hunowie? Jaką rolę w kształtowaniu się państw Europejskich odgrywały barbarzyńskie plemiona? Na te i inne pytania o schyłek antyku odpowiemy sobie na wystawie "Barbarzyńskie tsunami".WARSZTATY MUZEALNE

 

 

 

WARSZTATY DLA PRZEDSZKOLI
 

Zostań jaskiniowcem
Jak żyli jaskiniowcy? Gdzie mieszkali i co jedli?
To zajęcia o człowieku epoki kamienia. Uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwolą im osiągnąć tytuł „Prawdziwego Jaskiniowca”: układają ognisko, wykonują amulety i broń, zdobią ściany „malowidłami naskalnymi” etc. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

 

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Opiekunowie otrzymują kartkę z „dawnego dziennika archeologa” z opisem „odkrycia  archeologicznego”.  Przedmioty z opisu zaginęły. Dzieci wraz z opiekunami wyposażonymi w mapę szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych przedmiotów związanych z poznanymi zawodami. Następnie wspólnie nazywają przedmioty i ludzi, którzy się nimi posługiwali.  Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

 


WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. I-III)

 

 

Zostań jaskiniowcem
Jak żyli jaskiniowcy? Gdzie mieszkali i co jedli?
To zajęcia o człowieku epoki kamienia. Uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwolą im osiągnąć tytuł „Prawdziwego Jaskiniowca”: układają ognisko, wykonują amulety i broń, zdobią ściany „malowidłami naskalnymi” etc. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Szkoła Młodego Archeologa
Chcesz zostać archeologiem?
Tutaj możesz dowiedzieć się kim jest archeolog, na czym polega jego praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z „ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację aby zdobyć certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

 

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Dzieci szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych literek, z których później układają nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu. 

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

 

 

WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. IV-VIII)

 

 

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali?
Dzieci szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych literek, z których później układają nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu. 

 

Sekretne życie antycznej amfory

Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia? Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła, odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji, rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.

 

Homo Faber. Człowiek odkrywa narzędzia
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Wojownicy i „księżniczki”
Jak wyglądało życie arystokracji plemiennej w epokach brązu i żelaza? Jak stroiły się zamożne kobiety i jakiej broni używali wojownicy?
Zadaniem dzieci jest dorysowanie elementów stroju i ozdób oraz brakujących elementów uzbrojenia do wizerunków ludzi z epoki. Zajęcia na salach wystawowych.

 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.

 

Szkoła Młodego Archeologa
Chcesz zostać archeologiem?
Tutaj możesz dowiedzieć się kim jest archeolog, na czym polega jego praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z „ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację aby zdobyć certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.

 

Ziemie polskie w czasach starożytnych

Budowa piramid, pierwsze igrzyska olimpijskie i panowanie Cezara to przełomowe wydarzenia. Panuje przekonanie, że kiedy w basenie Morza Śródziemnego rozwijały się wielkie cywilizacje, na naszych ziemiach rosły bory, a nieliczni ludzie ledwie opanowali umiejętność rozpalana ognia.  Dzięki porównywaniu wydarzeń starożytnych uczestnicy dowiadują się, jak było naprawdę. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

 
WARSZTATY DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

Homo Faber. Człowiek odkrywa narzędzia
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich surowców?
Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 
Ziemie polskie w czasach starożytnych

Budowa piramid, pierwsze igrzyska olimpijskie i panowanie Cezara to przełomowe wydarzenia. Panuje przekonanie, że kiedy w basenie Morza Śródziemnego rozwijały się wielkie cywilizacje, na naszych ziemiach rosły bory, a nieliczni ludzie ledwie opanowali umiejętność rozpalana ognia.  Dzięki porównywaniu wydarzeń starożytnych uczestnicy dowiadują się, jak było naprawdę. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

 

Sekretne życie antycznej amfory

Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia? Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła, odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji, rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.

 


 

Lekcje i warsztaty w Muzeum Archeologicznym prowadzą

pracownicy Działu Pedagogicznego

oraz pracownicy naukowi Muzeum Archeologicznego.

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - prosimy kliknąć


Rezerwacje i informacje:

71  347 16  96  w. 332

dweiss@mmw.pl

 


 

Koszt: 5 zł od uczestnika (opiekunowie bezpłatnie)

W ramach opłaty za zajęcia można samodzielnie zwiedzić dany oddział Muzeum.