EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Archeologiczne

Arsenał Miejski                     Bilety: 
ŚR -SO        1000 - 1700
ND               1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

czasowe - 10 - 15 zł

tel. (71) 347-16-96

Przyjmowanie zabytków

Wytyczne dotyczące przyjmowania zabytków archeologicznych przez Muzeum Archeologiczne (odział Muzeum Miejskiego Wrocławia)

 

1. dokumentacja polowa:

     a. opisowa
     b. rysunkowa
     c. fotograficzna (formaty: .raw, .jpg, tif)

 

2. sprawozdanie

 

3. dokumentacja materiału zabytkowego:
     a. baza danych w programie Excel (wg szablonu Muzeum, obowiązkowo należy wypełnić
         kolumny oznaczone żółtym kolorem, pozostałe opcjonalnie)

     b. dokumentacja rysunkowa zabytków specjalnych (zdigitalizowana - format .tif)

     c. opcjonalnie dokumentacja fotograficzna zabytków specjalnych w formatach: raw, .jpg, .tif

 

4. materiał zabytkowy (po konserwacji) zapakowany w standardowe opakowania tekturowe.