EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Archeologiczne

Arsenał Miejski                     Bilety: 
ŚR -SO        1000 - 1700
ND               1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

czasowe - 10 - 15 zł

tel. (71) 347-16-96

Silesia Antiqua

„SILESIA ANTIQUA” jest rocznikiem Muzeum Archeologicznego. Skierowany jest on nie tylko do archeologów i muzealników, ale także do tych wszystkich, którzy zainteresowani są najstarszymi dziejami Śląska. Decyzją dwóch ministerstw – Kultury oraz Finansów, czasopismo to zostało umieszczone na liście periodyków specjalistycznych. 


„Silesia Antiqua”, ukazująca się od 1959 r., jest jednym z najstarszych, polskich czasopism archeologicznych. Wyskoki poziom merytoryczny i edytorski sprawia, że cieszy się ono zasłużenie dobrą opinią wśród osób zajmujących się zawodowo archeologią. Taka opinia przekłada się z kolei na jego popularność, tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Kolejne tomy – w ramach wymiany wydawnictw – wysyłane są aż do 150 instytucji, w tym 110 to instytucje zagraniczne.
Redakcja oferuje wszystkim archeologom – niezależnie od miejsca ich zatrudnienia – możliwość publikowania wyników swoich badań naukowych, zarówno o charakterze problemowym – artykułów, jak i przyczynkarskim – komunikatów. Jest ona otwarta na współpracę nie tylko z ośrodkiem wrocławskim, lecz także z pozostałymi śląskimi instytucjami, o czym świadczą zamieszczane przez nie coroczne sprawozdania. Nie pomija również tak ważnej dziedziny – zwłaszcza w dzisiejszych czasach – jaką jest ochrona zabytków archeologicznych. Nie zapomina też o historii śląskiej archeologii, której początki sięgają XVI w.

 

Kontakt
REDAKTOR – KRZYSZTOF DEMIDZIUK
tel. (71) 347 16 96 w. 344

kdemidziuk@mmw.pl

 

REDAKTOR TECHNICZNY – AGNIESZKA MATKOWSKA
tel. (71) 347 47 85 w. 27

amatkowska@mmw.pl

 

SEKRETARZ REDAKCJI I KOREKTA – KATARZYNA ŚLIPKO-JASTRZĘBSKA
tel. (71) 347 16 96 w. 344

kjastrzebska@mmw.pl


Adres Redakcji – SILESIA ANTIQUA, MUZEUM ARCHEOLOGICZNE,
UL. CIESZYŃSKIEGO 9 – ARSENAŁ, 50-136 WROCŁAW