EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Archeologiczne

Arsenał Miejski                     Bilety: 
ŚR -SO        1000 - 1700
ND               1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

czasowe - 10 - 15 zł

tel. (71) 347-16-96

Wrocławski Nowy Targ – rytm rozwoju średniowiecznego miasta na kulturowym pograniczu
od
2018-12-08
do
2019-06-30

Muzeum Archeologiczne przy współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przygotowują wystawę poświęconą rozwojowi Wrocławia w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem placu Nowy Targ – jednego z pomocniczych placów handlowych dawnego miasta.

8.12.2018 - 30.06.2019

Zabytki pozyskane zostały podczas wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych na placu Nowy Targ w latach 2010–2012.


Najstarsze ślady osadnictwa przedlokacyjnego na Nowym Targu sięgają co najmniej XII w. Osada powstała w powiązaniu z grodem założonym na Ostrowie Tumskim. W XIII w. na zachód od terenu obecnego Nowego Targu rozpoczęto organizację miasta lokacyjnego. Dla kolonistów sprowadzonych z Zachodu wytyczony został nowy plac otoczony regularną siatką ulic – dzisiejszy Rynek. Dawna osada rzemieślniczo-targowa funkcjonowała równolegle do miasta lokacyjnego, pozostawała jednak poza prawem miejskim.


Rozwijające się miasto komunalne objęło ją w końcu swym zasięgiem. Od lat 60. XIII w. rozpoczęto na Nowym Targu organizację placu handlowego – teren został wyrównany i usunięto z niego starszą zabudowę drewnianą. Na przełomie XIII i XIV stulecia obszar uzyskał targowy charakter – powierzchnię placu wybrukowano i powstały prawdopodobnie pierwsze obiekty pełniące funkcje handlowe. Wokół placu od XIII w. wznoszona była murowana zabudowa mieszkalna. Pozostałości drewnianych wiat i kramów/ław datować można na XIV i pocz. XV w.


Na Nowym Targu mieszkańcy Wrocławia zaopatrywali się w pieczywo, mięso, ryby, żywy inwentarz, drewno, tkaniny oraz inne wytwory rzemiosła. Towary, którymi handlowano to różnorodny asortyment: zarówno wyroby lokalne, jak i pochodzące z importu.


Przejawy miejskiego stylu życia, który nie był dostępny dla ludności w mieście przedlokacyjnym, dostrzegalne są w materiale archeologicznym pochodzącym z dojrzałego średniowiecza. W średniowiecznej Europie Środkowo-Wschodniej pojawiły się przedmioty o zachodniej proweniencji, świadczące o przemianach w kulturze materialnej, zwyczajach i prawie.


Na wystawie pokazano zabytki będące świadectwem codziennego życia mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, od noszonych przez nich ubiorów i biżuterii, użytkowanych sprzętów, wyposażenia siedzib mieszkalnych, poprzez codzienne rozrywki, aż po religię i kulturę symboliczną, uzbrojenie, oporządzenie jeździeckie, przybory do pisania, przybory toaletowe. W trakcie badań na Nowym Targu natrafiono na bardzo liczne ślady aktywności kupieckiej: monety, odważniki, wagi, pojemniki na monety. Z tego placu wyruszały w średniowieczu pielgrzymki, czego dowodzić może znaczna liczba odkrytych dewocjonaliów oraz znaków pielgrzymich.
Plac Nowy Targ to miejsce w średniowiecznym Wrocławiu tętniące życiem. Jedna z centralnych części miasta, gdzie krzyżowały się szlaki komunikacyjne pomiędzy Zachodem a Europą Środkową, oraz pośrednio Północną i Wschodnią.

 

Wystawa płatna 15 zł, 10 zł.

Lekcja muzealna - 5 zł, oferta - prosimy kliknąć

 

Aktualności
Adam Werka. Wielki dni małej floty
od
2019-07-05
do
2019-08-18

 

Arsenał Miejski

otwarcie - 5 lipca, godz.17.00