EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Historyczne

Kazimierza Wilekiego  35          Bilety: 
WT - PT        1000 - 1700
SO - ND        1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

tel. (071) 391 69 40, 391 69 41
            (71) 347-16-96(71) 347-16-96      

Muzeum Historyczne we Wrocłąwiu
Stanisław Kukla. Malarz na uboczu
od
2018-06-19
do
2018-09-30

Na wystawie zaprezentowany jest przekrój twórczości Stanisława Kukli, wrocławskiego malarza i pedagoga.
Wystawa czynna  do 23 września 2018 

 

   
            Stanisław Kukla (1919 - 1992), artysta malarz i pedagog, z Wrocławiem związany był od 1946 roku, to tu rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych pod okiem wybitnych malarzy m.in. Eugeniusza Gepperta i Emila Krchy. Następnie wyjechał na studia do Krakowa i Leningradu, jednak po kilku latach postanowił wrócić do Wrocławia, który stał się od połowy lat 50. XX wieku ulubionym tematem jego prac. Stanisław Kukla był genialnym pejzażystą, niektóre jego obrazy cechuje silna inspiracja impresjonizmem czy koloryzmem. Pracując niejako na uboczu wrocławskiego środowiska twórczego, często w samotności, malował pełne kolorystycznych niuansów pejzaże Wrocławia, pogórza karkonoskiego oraz swoich rodzinnych stron, gdzie w małym Osieku w 1977 roku założył pracownię. Prawie wszystkie dzieła artysta wykonywał w tradycyjnej technice malarstwa olejnego na płótnie. Nigdy nie próbował łączyć swojej twórczości z pokrewnymi dziedzinami sztuki, a kładziona obficie farba, dzięki której uzyskiwał niezwykłe efekty światłocienia, stała się niejako jego znakiem rozpoznawczym. Wyjątkowe w twórczości Kukli są jego zimowe pejzaże zarówno Wrocławia, Sokołowska jak i bardziej odległych stron, malowane w tajemniczym, migotliwym świetle.
             Stanisława Kukla był również wybitnym pedagogiem. Przez ponad 20 lat pracy w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu wykształcił on wielu wybitnych artystów. Jego wychowankami byli m.in.: Stanisław Jan Łazarek, Alfreda Poznańska, Zdzisław Wójcicki, Mira Żelechower – Aleksiun, Nicole Naskow i Jerzy Kapłański. To właśnie jego niegdysiejsi uczniowie są dziś gorliwymi strażnikami pamięci o tym nieprzeciętnym wrocławskim malarzu  i świetnym  pedagogu.
            Na wystawie we wrocławskim Pałacu Królewskim zaprezentowany zostanie przekrój twórczości Stanisława Kukli. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz z kolekcji prywatnych.

 

Kurator wystawy – Jan Trzynadlowski (Muzeum Sztuki Mieszczańskiej)


Do wystawy wydany został katalog


Wystawa płatna – bilet normalny 15 zł, bilet ulgowy – 10 zł

 

Aktualności
Pomiędzy. Grafika, kolaż, rysunek Edyty Purzyckiej
od
2018-10-02
do
2018-10-28

Muzeum Historyczne

Pałac Królewski

otwarcie 2 październik, godz. 17.00

wystawa czynna do 28 października

POLSKA DEKLARACJA O PRZYJAŹNI I PODZIWIE
DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH z 1926 roku
od
2018-07-06
do
2018-09-26

Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych to jedyny w swoim rodzaju dokument będący świadectwem  przyjacielskich kontaktów miedzy Polska a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Pałac Królewski

06.07 - 26.09.2018

Gertrud Staats. Mistrzyni śląskiego pejzażu
od
2018-06-22
do
2018-09-30

Powszechnie uznaje się ją z najwybitniejszą malarkę śląską przełomu XIX i XX wieku. Całe życie poświeciła sztuce, osiągając artystyczny sukces w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Po raz pierwszy we Wrocławiu odbędzie się retrospektywna wystawa tej wybitnej malarki
Otwarcie wystawy - 22 czerwca, godz.17.00 w Pałacu Królewskim

Stanisław Kukla. Malarz na uboczu
od
2018-06-19
do
2018-09-30

Na wystawie zaprezentowany jest przekrój twórczości Stanisława Kukli, wrocławskiego malarza i pedagoga.
Wystawa czynna  do 23 września 2018 

 

Bezpłatne zajęcia
od
2018-02-13
do
2018-12-07

Zapraszamy na bezpłatną, atrakcyjną lekcję muzealną skierowaną do uczniów klas VI-VIII SP i II-III gimnazjalnych, która odbywa się na wystawie „1000 lat Wrocławia”. Dotyczy ona przedsiębiorczości w przedwojennym Wrocławiu i jej inspirującego wpływu na rozwój naszego miasta.