EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Historyczne

Kazimierza Wilekiego  35          Bilety: 
WT - PT        1000 - 1700
SO - ND        1000 - 1800

wystawy stałe - wstęp wolny

tel. (071) 391 69 40, 391 69 41
            (71) 347-16-96(71) 347-16-96      

Muzeum Historyczne we Wrocłąwiu
Historia placu Wolności we Wrocławiu
od
2019-04-12
do
2019-06-16
Muzeum Historyczne, Pałac Królewski
Otwarcie – 12 kwietnia 2019, godz. 16.00
Wystawa czynna do 16 czerwca 2019

         Plac Wolności, to obok Rynku, placu Solnego i Nowego Targu, jeden z najlepiej znanych skwerów Wrocławia. W średniowieczu teren ten był słabo zabudowany i niemal niezaludniony. W XIV wieku wzniesiono w tym miejscu część potężnych fortyfikacji miejskich z półkolistymi basztami. Historia tego obszaru jako reprezentacyjnego placu rozpoczęła się dopiero w latach 50. XVIII wieku i była ściśle związana z wrocławskim Pałacem Królewskim. Po wyburzeniu murów miejskich, po 1807 roku, teren dzisiejszego placu Wolności w całości przeznaczono na potrzeby wojskowe jako plac Ćwiczeń. Nieco później stanęły przy nim okazałe gmachy: Teatru Miejskiego (późniejszej opery), Komendantury Generalnej oraz budynek Sejmu Stanów Śląskich. W połowie XIX wieku w północnej części placu stanął jego najbardziej charakterystyczny element – nowe skrzydło Pałacu Królewskiego utrzymane w formach renesansu florenckiego. W jego zachowanej części obecnie mieści się Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego (oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia). W 1913 roku zmieniono nazwę skweru na plac Zamkowy. W trakcie oblężenia Wrocławia wiele budynków, przez lata zdobiących plac Zamkowy legło w gruzach lub zostało dotkliwe zniszczonych. Po wojnie jako pierwszy z wrocławskich placów i ulic otrzymał polską nazwę - plac Wolności. W ten sposób nawiązano do uroczystej defilady dywizji II Armii Wojska Polskiego, która odbyła się tu już 26 maja 1945 roku. Przez kolejne dekady organizowano na nim festyny i uroczystości miejskie. Plac pełnił także funkcję parkingu oraz popularnego targowiska. Dopiero ostatnie lata przyniosły jego odrodzenie i przekształcenie w forum kultury. Dziś przy tym reprezentacyjnym, miejskim skwerze ulokowane są najważniejsze instytucje kultury: Muzeum Miejskie Wrocławia w Pałacu Królewskim, Muzeum Teatru w części dawnego skrzydła południowego Pałacu, Narodowe Forum Muzyki i Opera Wrocławska. Nad wszystkim czuwa mityczny Orfeusz – rzeźba autorstwa Theodora von Gosena. 
      Na wystawie w Pałacu Królewskim, na przykładzie historycznych planów oraz archiwalnych fotografii, pokazana zostanie cala historia tego znanego, wrocławskiego skweru, który przez lata swojego istnienia stał się jednym z symboli Wrocławia i ważnym miejscem spotkań mieszkańców miasta.

 

Kurator wystawy - Tomasz Kozubek
Do wystawy wydany został katalog

 

Muzeum Historyczne, pałac Królewski
Ul. Kazimierza Wielkiego 35
Wrocław
www.mmw.pl

 

Wystawa płatna – 15 zł (bilet normalny), 10 zł. (bilet ulgowy)

  

 

Aktualności
Bezpłatne zajęcia
od
2019-09-15
do
2019-12-13
Zapraszamy na bezpłatną, atrakcyjną lekcję muzealną skierowaną do uczniów z wrocławskich szkół klas z V-VIII SP i klas I-III szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, która odbywa się na wystawie „1000 lat Wrocławia”. Dotyczy ona przedsiębiorczości w przedwojennym Wrocławiu i jej inspirującego wpływu na rozwój naszego miasta.