EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Sztuki Cmentarnej

Ślężna 37/39                                  Bilety:
PN - ND 900 - 1800                         od 10zł
(list.- marzec do 16.00)                        do 15zł

tel. (71) 791 - 59 - 04(71) 791 - 59 - 04 lub 791 - 59 - 03

Osobistości

Stary Cmentarz Żydowski przy ulicy Ślężnej jest miejscem spoczynku wielu wybitnych postaci zasłużonych dla Wrocławia, Śląska i Europy.

Ferdinand Lassalle (1825 - 1864)
Urodzony we Wrocławiu wybitny polityk, twórca pierwszej partii socjalistycznej w Niemczech - Powszechny Niemiecki Związek Robotniczy. Jako przeciwnik gwałtownej rewolucji uważany jest za jednego z twórców socjaldemokracji. Dążył do polepszenia życia robotników w ramach demokracji. Zagorzały zwolennik wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.  Jego poglądy do dziś podziela wiele europejskich partii lewicowych. Zmarł 31 sierpnia 1864 w genewskim hotelu „Victoria” na skutek rany odniesionej w honorowym pojedynku. Robotnicy, o których prawa całe życie walczył przez wiele lat śpiewali pieśń „We Wrocławiu cmentarz – tam wśród martwych ciał – spoczywa ten co miecz nam dał”.

Heinrich Graetz (1817 - 1891)
Historyk, twórca słynnej szkoły historycznej, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor pierwszej syntetycznej historii Żydów od czasów biblijnych do XIX wieku. To monumentalne, jedenastotomowe wydawnictwo do dziś jest jednym z podstawowych materiałów do nauki o dziejach narodu żydowskiego. Jego syn, Leo Graetz był profesorem fizyki, twórcą prostowników Graetza.

Ferdinand Cohn (1828 - 1898)
Botanik i mikrobiolog światowej sławy. Razem z Robertem Kochem uznawany jest za jednego z twórców bakteriologii. Jako pierwszy na świecie zaliczył bakterie do świata roślin, prowadził badania nad wąglikiem i szczepionką przeciw gruźlicy. Habilitował się w wieku 22 lat, a kilka lat później został pierwszym w Prusach profesorem zwyczajnym wyznania mojżeszowego. Autor ponad 150 publikacji naukowych i współtwórcą bakteriologii. Wyniki jego badań do dziś wykorzystywane są w naukach biologicznych i medycznych.

Herman Cohn (1836 - 1906)
Lekarz i profesor okulistyki, twórca i propagator tzw. „szkolnej higieny oczu”. Autor wielu pracz dziedziny okulistyki. Ciszył się opinią wybitnego specjalisty w całej Europie, dlatego wśród jego pacjentów było wiele osobistości m.in. Cosima Wagner (córka Franza Liszta). Ojciec pisarza Emila Ludwiga.

Leopold Auerbach (1828 - 1897)
Znany lekarz neurolog i biolog, uczeń Jana Ewangelisty Purkyniego. Profesor biologii i histologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego nazwisko upamiętnione jest w nazwie splotu Auerbacha (splot nerwowy układu pokarmowego), który opisał.

Friderike Kempner (1828 - 1904)
Pisarka i działaczka społeczna. Autorka utworów poetyckich o zabarwieniu humorystycznym, dzięki którym zyskała przydomki „śląskiego łabędzia” lub „śląskiego słowika”. Jej twórczość obejmowała tragedie, nowele, dramaty i komedie. Aktywnie walczyła o poprawę opieki społecznej, kształcenie powszechne, prawa obywatelskie, przeprowadzenie reform więziennych i cmentarnych oraz zniesienie wiwisekcji na zwierzętach.

Auguste (1849 - 1936) i Siegfried Stein (1844 - 1897)
Rodzice Edyty Stein, św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, kanonizowanej przez Jana Pawła II w 1998 roku.  Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu, w 1922 roku przyjęła chrzest w kościele katolickim, przyjmując imię Teresa. Edyta Stein prowadziła bardzo bogatą działalność naukową, przede wszystkim filozoficzną. Zginęła w 1942 roku w Oświęcimiu.

Henryk Toeplitz (1822 - 1891)
Warszawski przedsiębiorca, mecenas artystów. Pochodził ze znanej i bogatej rodziny żydowskich kupców i bankierów działających w Polsce i we Włoszech. Założył Bank Handlowy w Warszawie i został jednym z trzech radców Banku Polskiego, był dyrektorem południowo-zachodniej kolei żelaznej, a także zasiadał w Radzie Miejskiej Warszawy. Jego warszawski dom pełnił rolę znanego salonu artystycznego. Był przyjacielem i mecenasem artystów m.in. Stanisława Moniuszki.

Jakob Rosanes (1842 - 1922)
Matematyk i mistrz szachowy, profesor i rektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista z zakresu analizy matematycznej, algebry i geometrii.

Clara Sachs (1862 - 1921)
Znana śląska malarka impresjonistka. Studiowała we Wrocławiu, Berlinie, Monachium i Paryżu. Tematem jej prac były przed wszystkim pejzaże i kwiaty. Duży wpływ na jej malarstwo miała twórczość Paula Cezanne’a.

Julius Schottländer (1835 - 1911)
Przedsiębiorca, posiadał także liczne majątki w okolicach miasta. W samym Wrocławiu należało do niego aż 35 nieruchomości. Był również właścicielem uzdrowiska Karlove Vary i udziałowcem licznych interesów. Przy tym szeroko znana była jego działalność dobroczynna. Fundator wrocławskiego Parku Południowego.

 

Fotogaleria - kliknij w miniaturkę