EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Muzeum Sztuki Mieszczańskej

Stary Ratusz,  Ratusz                     

ŚR - SO    1000 - 1700
ND           1000 - 1800

  

tel. (71) 347-16-90

Silesia et Ducati Silesiae
Dawne mapy Śląska i księstw śląskich Jonasa Scultetusa i Fridericusa Khunoviusa ze złotego wieku kartografii niderlandzkiej
od
2017-10-27
do
2018-02-25

Z okazji 500-lecia reformacji Muzeum Miejskie Wrocławia prezentuje wystawę poświęconą księstwom śląskim.

Stary Ratusz
27 października 2017 – 25 lutego 2018


        W ramach ekspozycji zostaną, po raz pierwszy w historii muzealnictwa wrocławskiego, pokazane wszystkie map Śląska i księstw śląskich (70 sztuk), jakie zostały wydane w XVII wieku w najważniejszym centrum niderlandzkiej produkcji kartograficznej jakim był wówczas Amsterdam. Mapy, bogato zdobione motywami graficznymi, ułożono w porządku chronologicznym od pierwszego wydania po ostatnie. Problematyka ta w dotychczasowej literaturze przedmiotu była przedstawiona zawsze tylko fragmentarycznie w kontekście prezentacji danych zbiorów czy węższego tematu. Mapy pochodzą ze zbiorów prywatnych, m.in. dra Kazimierza Kozicy i dra Andrzeja Pasińskiego.


           Działające siedemnastowiecznym Amsterdamie kartograficzne oficyny wydawnicze należały do najlepszych na świecie. Prym wiodła oficyna należaca do Joannesa Janssoniusa (1588–1664) oraz oficyna Willema Janszoona Blaeua (1571–1638), a później jego syna Joana Blaeua (1597/98–1673). Publikowane przez tych wydawców mapy śląskich księstw były opracowaniami map powstałych na bazie rysunków słynnego śląskiego kartografa – Jonasa Scultetusa (1603–1664), urodzonego w Szprotawie, a zmarłego w Lesznie z wykształcenia prawnika, który pracował także jako wychowawca magnackich dzieci, w tym m.in. Leszczyńskich, a także Fridericusa Khunoviusa (zm. 1675) cenionego siedemnastowiecznego kartografa urodzonego w Bolesławcu.


         Autorem scenariusza ekspozycji jest historyk kartografii dr Kazimierz Kozica, pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie. Opiekunem wystawy jest Halina Okólska (Muzeum Miejskie Wrocławia).


Wystawa płatna
15 zł. (bilet normalny), 10 zł. (bilet ulgowy)

Aktualności
EWA MARIA PORADOWSKA-WERSZLER
Miękkie medium
od
2018-01-12
do
2018-02-25

50 lat pracy twórczej profesor Ewy Poradowskiej-Werszler w dziedzinie sztuki włókna

Wernisaż 12 stycznia 2018, godz. 17.00
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Stary Ratusz
Wystawa czynna do 25 lutego 2018

Silesia et Ducati Silesiae
Dawne mapy Śląska i księstw śląskich Jonasa Scultetusa i Fridericusa Khunoviusa ze złotego wieku kartografii niderlandzkiej
od
2017-10-27
do
2018-02-25

Z okazji 500-lecia reformacji Muzeum Miejskie Wrocławia prezentuje wystawę poświęconą księstwom śląskim.

Stary Ratusz
27 października 2017 – 25 lutego 2018