EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Usługi muzealne

Pracownie plastyczne

Świadczą usługi w zakresie projektowania graficznego, dekoracyjnego pisma ręcznego, projektowania druków zaproszeń i plakatów okolicznościowych, aranżacji wystaw.


Pracownie konserwacji

Świadczą usługi w zakresie konserwacji dzieł sztuki medalierskiej (monety, medale, ordery, odznaczenia), konserwacji wyrobów konwiarskich, dzieł sztuki złotniczej, konserwacji malarstwa sztalugowego, konserwacji: ceramiki, drewna i skóry.

 

Pracownie fotograficzne

Oferują usługi w zakresie wykonania dokumentacji fotograficznej czarno-białej i kolorowej zabytków muzealnych oraz wskazanych obiektów.

Opłaty za usługi fotograficzne (1 sztuka) w tym:

wykonanie fotografii bez prawa do publikacji - 61,50 zł.
wykonanie fotografii z prawem do publikacji (licencja na 3 lata)- cele naukowe - 100 zł.
wykonanie fotografii z prawem publikacji (licencja 3 lata) - cele komercyjne - 250 zł.

 

umowa licencyjna na wykonanie fotografii

 

Dział usług naukowo-archeologicznych

Świadczy usługi w zakresie przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych towarzyszących z mocy prawa większości inwestycji związanych z koniecznością prowadzenia prac ziemnych.

 

Dział pedagogiczny

Prowadzenie lekcji muzealnych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych

Muzeum Miejskie Wrocławia organizuje różnorakie wydarzenia oparte o tematy zwiazane z historią, kulturą i sztuką.