EN | DE

Zbiory Muzealne

katalog zbiorów on-line

Pikniki kulturalne

PIKNIKI ARCHEOLOGICZNE

 

Na przedpolu i dziedzińcu Arsenału odbywa się w lecie cykl pikników archeologicznych ilustrujących życie codzienne w dawnych epokach. Imprezy te niewątpliwie stały się dodatkową atrakcją towarzyszącą wystawom eksponowanych w Muzeum Militariów i Muzeum Archeologicznym, zwłaszcza retrospektywnej wystawy "Średniowieczny Wrocław".

 
Program spotkań jest bardzo bogaty. Obejmuje między innymi konkurs strzelania z kuszy do kura (nagrody dla finalistów), połączone z prelekcją pokazy dawnych rzemiosł na dziedzińcu Arsenału: bicie monety, rogownictwo, garncarstwo. Rzemieślnicy są usytuowani w zaaranżowanych kramach. Odbywają się też pokazy walk wojów X-XI w., gry i zabawy plebejskie, pojedynki rycerskie późnego średniowiecza, pokaz tańców dawnych - tańce chłopskie i dworskie, koncerty muzyczne połączone z nauką tańca.